Press "Enter" to skip to content

SCCM Service Connection Point

ferdizdemir 0

SCCM Service Connection Point

Service Connection Point, SCCM hiyerarşisi için birkaç önemli işlev görecek yeni bir site sistemi rolüdür. Bu rol ile birlikte gelen özellikler ise şu şekilde:

Site sistem rolünü konfigure etmenize göre etkisi değişir:

Manage mobile devices with Microsoft Intune – Bu rol, önceki SCCM sürümlerinin kullandığı Windows Intune konektörünün yerini alıyor ve Intune abonelik ayrıntılarıyla yapılandırılabiliyor.

Manage mobile devices with on-premises MDM – Bu rol kurum içi Internet bağlantısı olmayan cihazlar için yönetim sağlar

Upload usage data from your Configuration Manager infrastructure – Yüklediğiniz data düzeyini veya miktarını kontrol edebilirsiniz

Download updates that apply to your Configuration Manager infrastructure – Yüklediğiniz kullanım verilerini temel alarak altyapınız için yalnızca ilgili güncelleştirmeler kullanılabilir hale getirilir.

Her ConfigMgr hiyerarşisi, Service Connection Point rolünün tek bir örneğini destekler. Site sistemi rolü yalnızca hiyerarşinizin en üst katındaki siteye yüklenebilir (Central Administration Site veya tek başına Primary Site).

SCCM Service Connection Point Kurulumu

  • SCCM konsol ‘unu açarak
  • Administration / Site Configuration / Servers and Site System Roles
  • Site system üzerinde sağ tık yaparak, yeni rol kurulumunu seçiyoruz.
SCCM Service Connection Point
  • General Tab adımında herhangi bir değişik yapmadan ilerliyoruz.
SCCM Service Connection Point
  • Proxy adımında da herhangi bir değişiklik yapmadan ilerliyoruz.
SCCM Service Connection Point
  • Listede yer alan roller içerisinden kurmak istediğimiz rol olan Service Connection Point ‘i seçerek devam ediyoruz.
SCCM Service Connection Point
  • Service Connection Point Mode ‘unu belirlemek için, kurmak istediğimiz seçeneği seçiyoruz:
  • Çevrimiçi modda, Service Connection Point, mevcut altyapınız ve ürün sürümünüz için kullanılabilen güncellemeleri otomatik olarak indirir ve bunları SCCM konsolunda kullanılabilir hale getirir.
  • Çevrimdışı modda, Service Connection Point Microsoft bulut hizmetine bağlanmaz ve kullanılabilen güncelleştirmeleri almak için Service Connection Point Çevrimdışı moddayken hizmet bağlantı aracı ile manuel import edilebilir.
SCCM Service Connection Point

Gelen ekranda yaptığımız konfigurasyonun son bir özeti görünüyor, kontrol ederek ilerliyoruz.

SCCM Service Connection Point

Kurulumun ardından rolün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edebilmek için ConnectorSetup.log log ‘unu takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın