Press "Enter" to skip to content

Windows Server 2019 Üzerine Linux Kurulumu

ferdizdemir 0

WindowsServer 1709 ve sonraki sürümlerinde Windows alt sistemlerde Linux çalışıtırılabilir.

PowerShell administrator olarak açılır . Aşağıdaki komut betiği ile aktif hale getirlir.

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows–Subsystem-Linux 

Resim-1

Aşağıdaki komut betiği ile Ubuntu indirilir.

Invoke-WebRequest -Uri https://aka.ms/wsl-Ubuntu-1604 -OutFile ~/Ubuntu.zip –UseBasicParsing

Aşağıdaki komut betiği ile zip dosyası açılır.

Expand-Archive ~/Ubuntu.zip ~/Ubuntu

Diğer bir yöntem ise https://aka.ms/wsl-Ubuntu-1604 sitesinden Ubuntuyu indirip zip ten çıkartıp bir dosyaya kopyalanabilir. Resim-2

Resim-2

Resim-3’teki gibi Ubuntu.exe nin olduğu dosyaya gidilir.

Resim-3

Resim-4’teki gibi Ubuntu.exe çalıştırılır.

Resim-4

Artık Windows üzerinde Ubuntu kullanabilirsiniz.

Resim5

Resim-6

Birkaç adımla Windows Server 2019 üzerinde Linux deneyimini yaşamak gerçekten bu kadar basit. Umarım bu deneyimi yaşamak isteyenler için bu yazı sizlere yardımcı olacaktır.

Bir cevap yazın