Press "Enter" to skip to content

Power BI Desktop’ta rapor sayfalarına dayalı olarak araç ipuçları oluşturma

ferdizdemir 0

Power BI Desktop’ta oluşturduğunuz rapor sayfalarına bağlı olarak, görsellerin üzerine geldiğinizde görünen, görsel olarak zengin rapor araç ipuçları oluşturabilirsiniz. Araç ipucunuz olarak kullanılan bir rapor sayfası oluşturduğunuzda özel araç ipuçlarınız görselleri, resimleri ve rapor sayfasında oluşturduğunuz diğer öğe koleksiyonlarından herhangi birini içerebilir.

Power BI Desktop için rapor araç ipuçları

İstediğiniz sayıda araç ipucu sayfası oluşturabilirsiniz. Her araç ipucu sayfası, raporunuzdaki bir veya birden çok alan ile ilişkilendirilebilir. Böylece, seçili alanı içeren bir görselin üzerine geldiğinizde, araç ipucu sayfanızda oluşturduğunuz araç ipucu farenizle üzerine geldiğiniz veri noktasına göre filtrelenmiş bir şekilde görünür.

Rapor araç ipuçları ile pek çok ilgi çekici işlem yapabilirsiniz. Araç ipuçlarının nasıl oluşturulduğuna ve bunları yapılandırmak için yapmanız gerekenlere bir göz atalım.

Bir rapor araç ipucu sayfası oluşturma

Başlamak için, sayfa sekmeleri alanında Power BI Desktop tuvalinin alt taraflarındaki + düğmesine tıklayarak yeni bir rapor sayfası oluşturun. Düğme, raporun son sayfasının yanında bulunur.

Araç ipucu için yeni bir rapor sayfası oluşturma

Araç ipucunuz herhangi bir boyutta olabilir, ancak araç ipuçlarının rapor tuvali üzerine geldiğini ve bu nedenle bunları makul ölçüde kısa tutmanız gerekebileceğini unutmayın. Sayfa Boyutu kartındaki Biçim bölmesinde Araç İpucu adında yeni bir sayfa boyutu şablonu görebilirsiniz. Bu, araç ipucunuz için hazır bir rapor sayfası tuvali sağlar.

Hazır bir araç ipucu için sayfa boyutunda araç ipucu seçme

Varsayılan olarak Power BI Desktop, rapor tuvalinizi sayfadaki kullanılabilir alana sığdırır. Bu, genellikle faydalıdır ancak araç ipuçları söz konusu olduğunda kullanışlı değildir. İşlemi tamamladığınızda araç ipucunuzun nasıl görüneceğine ilişkin daha net bir fikir edinmek için Sayfa Görünümü’nü gerçek boyuta değiştirebilirsiniz.

Bunu yapmak için şeritten Görünüm sekmesini seçin. Buradan, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Sayfa Görünümü > Gerçek Boyut seçeneğini belirleyin.

Araç ipucunu daha kolay bir şekilde oluşturmak için rapor sayfasını gerçek boyutta gösterme

Ayrıca rapor sayfasını, amacı belirgin olacak şekilde de adlandırabilirsiniz. Biçim bölmesindeki Sayfa Bilgileri kartını seçip buradaki Ad alanına adı yazmanız yeterlidir. Aşağıdaki resimde araç ipucu rapor adı Tooltip 1’dir ancak siz daha ilgi çekici bir ad verebilirsiniz.

Araç ipucu rapor sayfanızı adlandırma

Buradan, araç ipucunuzda görünmesini istediğiniz görseli oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki resimde, araç ipucu sayfasında iki kart ve bir kümelenmiş çubuk grafiğin yanı sıra sayfaya istediğimiz görünümü kazandırabilmemiz için sayfanın kendisine yönelik bir arka plan rengi ve görsellerin her birine yönelik arka planlar bulunur.

Power BI Desktop için rapor araç ipuçları

Araç ipucu rapor sayfanız bir araç ipucu olarak çalışmaya hazır hale gelmeden önce tamamlanması gereken başka adımlar vardır. Sonraki bölümde açıklandığı gibi araç ipucu sayfasını birkaç şekilde yapılandırmanız gerekir.

Araç ipucu rapor sayfanızı yapılandırma

Araç ipucu rapor sayfasını oluşturduktan sonra Power BI Desktop’ın bunu araç ipucu olarak kaydetmesi için ve doğru görsellerin üzerinde görünmesini sağlamak için sayfayı yapılandırmanız gerekir.

İlk olarak, sayfayı bir araç ipucu haline getirmek için Sayfa Bilgileri kartındaki Araç ipucu kaydırıcısını Açık duruma getirmeniz gerekir.

Sayfanın bir araç ipucu olduğunu belirtmek için araç ipucu kaydırıcısını açık duruma getirme

Kaydırıcı, açık duruma getirildikten sonra rapor araç ipucunun görünmesini istediğiniz alanları belirtirsiniz. Raporda, belirttiğiniz alanı içeren görseller için araç ipucu görünür. Alan veya alanları Görselleştirmeler bölmesindeki Alanlar bölümünde bulunan Araç ipucu alanları demetine sürükleyerek hangi alanın ya da alanların geçerli olacağını belirtirsiniz. Aşağıdaki resimde SalesAmount alanı Tooltip fields (Araç ipucu alanları) demetine sürüklenmiştir.

Araç ipucunun nerede görüneceğini belirlemek için alan ekleme

Ölçüler de dahil olmak üzere hem kategorik hem de sayısal alanları Araç ipuçları alanları demetine ekleyebilirsiniz.

Tamamlandığında, oluşturduğunuz araç ipucu rapor sayfası, raporda Araç ipucu alanları demetine yerleştirdiğiniz herhangi bir alanı kullanan görsellerde bir araç ipucu olarak kullanılarak varsayılan Power BI araç ipucunun yerine geçer.

Bir rapor araç ipucunu el ile ayarlama

Belirtilen alanı içeren bir görselin üzerine gelindiğinde otomatik olarak görünen bir araç ipucu oluşturmanın yanı sıra bir araç ipucunu el ile ayarlayabilirsiniz.

Rapor araç ipuçlarını destekleyen herhangi bir görsel artık kendi Biçimlendirme bölmesinde bir Araç ipucu kartına sahiptir.

Bir araç ipucunu el ile ayarlamak için el ile araç ipucunu belirtmek istediğiniz görseli seçin ve sonra Görselleştirmeler bölmesinde, Biçim bölümünü seçin ve Araç ipucu kartını genişletin.

Tek bir görsel için araç ipucu kartı

Daha sonra Sayfa açılan menüsünde, seçilen görsel için kullanmak istediğiniz araç ipucu sayfasını seçin. Yalnızca Araç ipucu sayfaları olarak belirtilen rapor sayfalarının iletişim kutusunda göründüğünü unutmayın.

El ile araç ipucu için bir araç ipucu sayfası seçme

El ile araç ipucu ayarlayabilme işlevinin birçok kullanımı vardır. Bir araç ipucu için boş bir sayfa ayarlayabilir, böylece varsayılan Power BI araç ipucu seçimini geçersiz kılabilirsiniz. Power BI tarafından otomatik olarak seçilen araç ipucunun, araç ipucu olmasını istememeniz durumunda da bu işlevden yararlanabilirsiniz. Örneğin, iki alan içeren bir görseliniz varsa ve bu alanların her ikisinde de ilişkili bir araç ipucu bulunuyorsa, Power BI yalnızca birini seçip görüntüler. Bunun olmasını istemediğiniz durumlarda, görüntülenmesi gereken araç ipucunu el ile seçebilirsiniz.

Varsayılan araç ipuçlarına geri alma

Bir görsel için el ile bir araç ipucu oluşturduktan sonra bunun yerine varsayılan araç ipucunu istediğinize karar verirseniz, Power BI’ın sunduğu varsayılan araç ipucuna dilediğiniz zaman geri dönebilirsiniz. Varsayılana geri dönmek için, bir görsel seçildiğinde ve Araç ipucu kartı genişletilmiş durumdayken Sayfa açılan menüsünden Otomatik’i seçmeniz yeterlidir.

Bir görsel için varsayılan araç ipucuna geri dönme

Özel rapor araç ipuçları ve çizgi grafikler

Rapor araç ipuçlarınız, çizgi grafik görselleriyle ve çapraz vurgulama sırasındaki görsellerle etkileşim kurarken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta vardır.

Rapor araç ipuçları ve çizgi grafikler

Bir çizgi grafik için rapor araç ipucu görüntülendiğinde grafikteki tüm çizgiler için yalnızca bir araç ipucu görüntülenir. Bu, çizgi grafikler için yalnızca bir araç ipucu görüntüleyen varsayılan araç ipucu davranışına benzer.

Bunun nedeni, göstergedeki alanın araç ipucu için bir filtre olarak geçirilmemesidir. Aşağıdaki resimde görüntülenen araç ipucu, rapor araç ipucunda görüntülenen üç sınıfta (bu örnekte Deluxe, Economy ve Regular) o gün satışı yapılan tüm birimleri gösterir.

Çizgi grafikler yalnızca toplanmış araç ipucu verilerini göster

Rapor araç ipuçları ve çapraz vurgulama

Raporda bir görsel çapraz vurgulandığında, veri noktasının soluk bölümü üzerine gelseniz bile rapor araç ipuçları her zaman çapraz vurgulu verileri gösterir. Aşağıdaki resimde fare, çubuk grafiğin soluk bölümü (vurgulanmayan bölüm) üzerine geliyor ancak rapor ipucu yine de söz konusu veri noktasının vurgulanan kısmına ilişkin verileri (vurgulanan veriler) gösteriyor.

Çapraz vurgulama gerçekleştiğinde rapor araç ipuçları, vurgulanan verileri gösterir

Bir cevap yazın