Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Windows Server”

Windows Server 2016 DHCP Failover Yapılandırması – Bölüm 2

ferdizdemir 0

DHCP Server Failover yapı itibariyle iki şekilde çalışabilmektedir. Birinci DHCP Server Sunucusu ile İkinci DHCP Server sunucusunu Load balance ( Yük Dengelemesi ) ile Aktif-Aktif ya da ikinci DHCP Server Sunucusunu tamamen hot-standby yedekte bekleterek…

Windows Server 2019 Üzerine Honolulu Technical Preview 1803 Kurulumu

ferdizdemir 0

Microsoft ‘un geçen yılki Ignite konferansında yaptığı önemli duyurulardan biride Project Honoluludu.Honolulu, Windows Server için yeni bir web tabanlı yönetim aracıdır. Kurulumu çok basit olması ile birlikte desteklenen işletim sistemleri; Windows Server 2012,…

Windows Server 2019 Üzerine Linux Kurulumu

ferdizdemir 0

WindowsServer 1709 ve sonraki sürümlerinde Windows alt sistemlerde Linux çalışıtırılabilir. PowerShell administrator olarak açılır . Aşağıdaki komut betiği ile aktif hale getirlir. Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows–Subsystem-Linux  Resim-1 Aşağıdaki komut betiği ile Ubuntu indirilir. Invoke-WebRequest -Uri https://aka.ms/wsl-Ubuntu-1604 -OutFile ~/Ubuntu.zip –UseBasicParsing Aşağıdaki…