Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Azure’da ASP.NET Core web uygulaması oluşturma”

Azure’da ASP.NET Core web uygulaması oluşturma

ferdizdemir 0

Aşağıdaki adımları izleyerek bir ASP.NET Core Web uygulaması oluşturun: Visual Studio ‘Yu açın ve Yeni proje oluştur‘ u seçin. Yeni proje oluştur‘ da, Için C# ASP.NET Core Web uygulaması bulun ve seçin ve…